Renata
Rewers-Koźmińska

Psychoterapia systemowa i EMDR

Witaj na mojej stronie!

Jestem psychoterapeutką systemową, pedagożką oraz członkinią nadzwyczajną Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Pracuję pod stałą superwizją, a swoje kompetencje stale rozszerzam uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach. W ramach swojej praktyki terapeutycznej pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 16 roku życia.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam prowadząc zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz konsultacje z ich rodzicami i opiekunami. W gabinecie pracuję z osobami, które zmagają się z problemami rodzinnymi, relacyjnymi, zawodowymi oraz życiowym i emocjonalnym kryzysem. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej oraz poradnictwie wychowawczym.

O mojej pracy

W pracy terapeutycznej wyznaję zasadę, że to Klient/Klientka jest ekspertem/ekspertką od swoich emocji, przeżyć i doświadczeń, a moją rolą jest pomóc – poprzez zadawanie pytań oraz różnego rodzaju interwencje psychoterapeutyczne – w odkryciu jego/jej zasobów oraz najlepszych sposobów funkcjonowania i realizowania swojego potencjału.

Bliska jest mi myśl, że ludzie składają się z opowieści – na temat siebie, swojego otoczenia i przeżytych doświadczeń. Nie ma dwóch takich samych osób, nie ma także dwóch takich samych perspektyw. Owe punkty widzenia mogą zależeć od przeżytych doświadczeń, genów, struktury układu nerwowego, wpływów środowiska, w którym wzrastaliśmy, sposobów komunikacji w rodzinie i wielu innych czynników. Wierzę, że do zrozumienia tej mozaiki czynników oraz unikatowego spojrzenia na swoją historię niezbędna jest ciekawość, życzliwość i otwartość.

Moją pasją jest uczestniczenie w procesie zmian w życiu moich Klientów/Klientek, których poczucie bezpieczeństwa jest dla mnie priorytetem. W relacji terapeutycznej podstawowymi wartościami są dla mnie zaufanie, szacunek, neutralność oraz autentyczność.

Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, staje się twoim przeznaczeniem

Oferta

Spotkania z poniższej oferty mogą odbyć się w formie stacjonarnej lub online po wcześniejszym umówieniu.
Każda wizyta trwa 50-55 minut i kosztuje 180 zł.
W gabinecie znajduje się terminal, w związku z czym płatność może odbyć się także bezgotówkowo.

Konsultacja
psychoterapeutyczna

50-55 min/180zł | stacjonarnie/online

Pierwsze spotkanie/spotkania mają charakter zapoznawczy - dzięki temu mam szansę poznać Klienta/Klientkę i temat, który sprawił, że zdecydował/a się na wizytę. Czasami kilkurazowe konsultacje są wszystkim, czego na dany moment dana osoba potrzebuje, czasami przeistaczają się one w proces psychoterapii indywidualnej. Niekiedy najlepszym, co mogę dla danej osoby zrobić to przedstawić możliwe formy pomocy i bywa, że podaję na namiary na innych specjalistów lub dedykowane terapie, których sama nie prowadzę. Każda osoba jest traktowana indywidualnie, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i mojej możliwości udzielenia profesjonalnej pomocy.

Psychoterapia
indywidualna

50-55 min/180zł | stacjonarnie/online

Większość konsultacji kończy się decyzją dot. podjęcia współpracy w formie procesu psychoterapeutycznego. Ustalamy wtedy zasady współpracy i częstotliwość spotkań, mając na uwadze indywidualne potrzeby, jak i standardy skutecznego procesu psychoterapeutycznego. W swojej praktyce często spotykam się z Klientami/Klientkami co dwa tygodnie, jednak w zależności od potrzeb i celu spotkań częstotliwość może być większa lub mniejsza.

Coaching / Poradnictwo dla Rodziców
lub Opiekunów

50-55 min/180zł | stacjonarnie/online

Konsultacje dot. wychowywania to ukłon w stronę Rodziców i Opiekunów, którzy chcą w jak największej świadomości wychowywać swoje dziecko. W moim przekonaniu to Rodzice/Opiekunowie mają moc w największym stopniu wpłynąć na młodsze pokolenie - dlatego w większości wypadków nie pracuję z całą rodziną, tylko z odpowiadającymi za nadawanie struktury osobami dorosłymi w myśl zasady, że jedna zmiana pociąga za sobą zmiany kolejne.

Spotkania
w języku angielskim

50-55 min/180zł | stacjonarnie/online

Możliwe jest przeprowadzenie spotkań w języku angielskim. Przed pełnowymiarową konsultacją proponuję odbycie kilkuminutowej rozmowy telefonicznej, której celem jest sprawdzenie, czy nasze umiejętności językowe pozwolą na porozumienie. 🙂